Wycinka drzew, karczowanie, prace ziemne, melioracje, brukarstwo – Poznań i okolice…

-struktur naziemnych i podziemnych,
-wszelkich instalacji naziemnych i podziemnych, np. demontażu układów zasilania energetycznego, rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowych,
-demontaż konstrukcji stalowych,
-kruszenie i wywóz gruzu budowlanego na zalegalizowane składowiska,
-specjalistyczne działania związane z rozbiórką,
-gromadzeniem i usuwaniem odpadów zawierających azbest na zalegalizowane-składowiska,
-recykling materiałów budowlanych.

 

Zapewniamy wszechstronność, szybkość, niskie koszty, wielozadaniowość.

Wszelkie prace prowadzimy w sposób bezpieczny, uwzględniający wymogi sztuki budowlanej i nie prowadzący do szkód w środowisku naturalnym.