Wycinka drzew, karczowanie, prace ziemne, melioracje, brukarstwo – Poznań i okolice…

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie prac ziemnych, jaki i w przygotowywaniu terenu pod budowę.

Dzięki doświadczeniu, kreatywności w działaniu, raz fachowemu i rzetelnemu personelowi podejmiemy się wykonania każdego zlecenia.

Między innymi są to :
-Przygotowanie placu pod budowę
-równanie terenu
-Wykopy pod fundamenty
-wymiana gruntów
-niwelacja terenu
-nasypy
-hałdowanie
-skarpowanie
-zagęszczanie terenu
-korytowanie gruntu pod drogi, parkingi, chodniki

 

Podczas wykonywania robót budowlanych przestrzegamy wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za cel stawiamy sobie terminowość i wysoką jakość wykonywanych usług.