Wycinka drzew, karczowanie, prace ziemne, melioracje, brukarstwo – Poznań i okolice…

– systemy pół oraz automatycznego nawadniania (zobacz więcej)

– odwodnienia terenów, budynków

– melioracje

– drenaże opaskowe

– przydomowe oczyszczalnie ścieków

– kanalizacje deszczowe i sanitarne